Melkschapen & Schapenkaas

De Westfriesedijk

Snel na het idee om ons melkschapenbedrijf te starten hebben we deze naam “De Westfriesedijk” bedacht. De allereerste grond die we gepacht hebben ligt in Medemblik en is een deel van de “Westfriese Omringdijk”, vaak de Westfriesedijk genoemd. Deze monumentale dijk omsluit met een totale lengte van 126 km de hele regio Westfriesland. Het vermelden waard is nog dat op het dijkvak van 4 hectare dat wij pachten echte meelmolen staat met de naam “De Herder”. What’s in a name?.

 

De doelstelling: Het maatschappelijk verantwoord produceren van hoge kwaliteit schapenkaas op een modern en rendabel bedrijf.

Het Melkschaap

Wij hebben er bewust voor gekozen om te werken met het Nederlands Melkschaap. Wereldwijd is dit het meest productieve schapenras. Van oudsher komt het Melkschaap voor langs de Noordzeekust van Noord-Frankrijk tot Denemarken. Het ras bestaat zeker al 1000 jaar en de oudste afbeelding van een Melkschaap staat op het drieluik ” Het Lam Gods” van de broers Van Eijck van 1432, dat in Gent (België) hangt. Typische kenmerken van het Melkschaap zijn de ranke bouw, de smalle edele kop met grote oren, de roze neus en de lange kale (onbewolde) staart. Door markt-omstandigheden was het ras zo’n 30 jaar geleden bijna verdwenen. De meeste veehouders waren overgestapt op melkkoeien en slechts een handvol enthousiaste fokkers heeft het originele melkschaap gered. Na een stimulans vanuit de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en door de twee Stamboeken, Het Zeeuws Melkschapenstamboek en het Fries Molkskiepe Stamboek (info op www.melkschapen.nl ) is het ras behouden gebleven en uitgebouwd tot de ca. 6000 stamboekdieren die nu beschikbaar zijn. Dit is nog weinig, maar door uitwisseling met buitenlandse Stamboeken bijvoorbeeld in Duitsland en Oostenrijk, kunnen we de kwaliteit van het Melkschaap verder verbeteren.

 

We beheren ongeveer 30 hectare van De Weelen op ongeveer drie kilometer van ons bedrijf. In dit waterrijke natuurgebied zie je nog hoe het West-Friesland van voor de ruilverkaveling eruit zag. Het huidige beheerdoel is flora- en faunarijk grasland. Dat is goed te zien. (Foto’s: Wendy Goos)

Contact

For English: